Kalliot eivät estä
Finnlouhinta Oy on vaikeahkojen asutuskeskuslouhintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut, suomalainen maanrakennusalan yritys. Asiakkaitamme ovat Etelä-Suomen kuntien lisäksi suurehkot rakennusliikkeet, sekä yksityiset rakentajat.

Toimintaperiaatteenamme on valita jokaiseen urakkakohteeseen täsmälleen oikea työmenetelmä, tekijät ja kalusto. Onnistuneet valinnat tuovat säästöjä asiakkaillemme.

Aloitamme louhintatyön aina louhintasuunnitelman laatimisella. Suunnittelun perusteeksi teemme mahdollisimman täsmällisen riskianalyysin, jossa selvitämme työn laajuuden huomioon ottaen riittävältä etäisyydeltä vaurioalttiit kohteet ja rakenteet. Suunnitelmassa esitämme lisäksi louhintakenttien poraus- ja suojausmenetelmät, sekä reikäpanoksen jakautumisen sytytystapoineen. Huolellisesti tehty louhintasuunnitelma on myös parasta työsuojelua.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet lukuisissa rakennushankkeissa jo neljällä vuosikymmenellä. Käytettävissämme on useita ammattitaitoisia ja ahkeria ylipanostajia; apuhenkilöstöä ja porauskapasiteettia ostamme tarpeen mukaan vakituisilta alihankkijoiltamme.

Puhelin 050 525 0927